عملات لبنان أيام زمان

1 Lebanese Pound - 1 livre libanaise

5 Lebanese Pound - 5 livres libanaises

10 Lebanese Pound - 10 libanaises

250 Lebanese Pound - 250 livres libanaises

 

500 Lebanese Pound - 500 livres libanaises